Η εταιρία μας αναλαμβάνει υπέυθυνα την συντήρηση και το service των μηχανημάτων ψύξης και κλιματσμού του επαγγελματικού ή βιομηχανικού σας χώρου.